Thiết bị xử lý không khí (AHUs)

Thiết bị xử lý không khí AHU là thành phần chính của hệ thống HVAC, tính toán và lựa chọn thiết bị xử lý không khí là một bước quan trọng ảnh hưởng tới toàn hệ thống. Khái niệm trong thiết kế và sản xuất AHU của B&A là tính linh hoạt, tối ưu hóa công năng và hiệu quả năng lượng, đáp ứng các yêu cầu từ đơn giản cho tới phức tạp của hệ thống HVAC.

Số TT Tên tài liệu Ngôn ngữ Tải về
1 Circuit Breaker Protection for Automation Systems Brochure Tiếng Anh Tại đây
2 Controlling High Efficiency Motors Brochure Tiếng Anh Tại đây