Nhân viên thiết kế HVAC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

1. Quản lý công việc của bộ phận thiết kế: 

2. Lập kế hoạch trình duyệt bản vẽ: 

3. Quản lý hồ sơ thiết kế, bản vẽ, kiểm soát các nội dung liên quan đến thiết kế:

YÊU CẦU: 

1. Trình độ và kiến thức chuyên môn: 

2. Trình độ Ngoại ngữ và Tin học: 

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ: 

  • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ Email: hr@ba-air.com