B&A – KHỬ KHUẨN NHÀ MÁY

07.10.2021 | 15 Views

Khử khuẩn xe hàng ra vào nhà máy,

Kết hợp “3 tại chỗ” theo quy định,

Cùng cố gắng vượt qua đại dịch!

 

#TSP #Brand_Of B&A Co.,Ltd

#Total #Solutions #Provider #Technology

Website: www.tsp-vietnam.vn

 

#Electrical_Panel #Control_Panel #MSB #MDB #DB #Main_Switchgear_Board #CP #ATS #Hoà_Đồng_Bộ #Panel_Builder #System_Integrator #SI #Form_3B #MCC #Motor_Control_Center #Trunking #Tray #Ledder #Thang_Máng_Cáp

#Scada #BMS #Service #Busbar #Busway

 

#AHU #ODU #FCU #Tách_ẩm_ngưng_tụ

#Tách_ẩm_hấp_thụ #Dehumidify #Chiller #VCD

#Air_Ducting #Koolduct #Coil #Filter #Cooling_Coil #Fan

B&A #AIR #CONDITIONING #TECHNOLOGY CO.,LTD

Road 2, Xuyen A IZ, My Hanh Bac, Đuc Hoa, Long An

Website: www.ba-air.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *